Public Download

S.No Type Information Action
1 Recruitment Important Circular for Advt.No.1/2022 - Craft Instructor 1457 posts Download
2 General गट-ब (अतां) पदावर पदोन्नतीकरिता दि.01-01-2022 रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची Download
3 General म.शि. से. गट(ब) (अतां.)संवर्गातील पदावर पदोन्नतीकरिता कार्यालय अधिक्षक यांची दि.01012022 रोजी कार्यरत कर्मचाऱ्यांची राज्यव्यापी तात्पुरती ज्येष्ठतासूची Download
4 General प्रकल्प अधिकारी यांची दि.01/01/2015 रोजीची अंतिम सेवाज्येष्ठता सूची Download
5 Recruitment Advt.2/2022 – Provisional Merit List - Senior Clerk/Senior Clerk (Urban)/Senior Clerk (Rural) Download
6 Recruitment Advt.2/2022 – Provisional Merit List – Assistant Store Keeper Download
7 Recruitment Advt.2/2022 – Provisional Merit List – Store Keeper Download
8 Recruitment Advt.2/2022 – Provisional Merit List – Hostel Superintendent Download
9 Recruitment Advt.2/2022 – Provisional Merit List – Millwrite Maintenance Mechanic (Electronics) Download
10 Recruitment Advt.2/2022 – Provisional Merit List – Millwrite Maintenance Mechanic (Electrical) Download
11 Recruitment Advt.2/2022 – Provisional Merit List – Millwrite Maintenance Mechanic (Mechanical) Download
12 Recruitment Advt.2/2022 – Provisional Merit List – Superintendent (Tech.) Download
13 Recruitment Advt.2/2022 – Provisional Merit List – Jr. Surveyor cum Jr. Apprenticeship Advisor (Tech.) Download
14 Admission प्रवेशसत्र - 2023 च्या सत्रापासुन शासकीय औद्योगिक iप्रशिक्षण संस्थांमधील कमी मागणीच्या व्यवसाय अभ्यासक्रमांच्या बंद करण्यात आलेल्या तुकडयांमध्ये ज्या उमेदवारांनी आपला प्राधान्यक्रम नोंदवलेला आहे अशा उमेदवारांनी प्राधान्यक्रम पुनश्च सुधारित करून नोंदवावे Download
15 Admission ITI Admission 2023 Helpline Number Download
16 Recruitment पदभरती करिता प्रतिरोधित करण्यात आलेल्या उमेदवारांची काळी यादी Download
17 Recruitment Duties,Roles and Responsibilities of Various Post Download
18 Recruitment Syllabus for Instructor Pre.Voc.Courses-Automobile Servicing Technology Download
19 Recruitment Syllabus for Instructor Pre.Voc.Courses-Electronics Technology Download
20 Recruitment Syllabus for Instructor Pre.Voc.Courses Electrical Technology Download
21 Recruitment Syllabus for Instructor Pre.Voc.Courses-Mechanical Technology Download
22 Recruitment Recruitment Rules-Millwrite Maintenance Mechanic Download
23 Recruitment Recruitment Rules-Office Supdt., Head Clerk, Senior Clerk Download
24 Recruitment Recruitment Rules-Computer Programmer Download
25 Recruitment Recruitment Rules-Junior Surveyor, Supdt.Tech, Store_Supdt, Store Keeper, Asstt. Store Keeper Download
26 Recruitment Recruitment Rules-Full Time Teacher, Full Time Teacher (Practical), Asstt. Lecturer Download
27 General List of Complaints Received and Prescribed under Maharashtra unauthorized institutions and Unauthorized courses of Study in Agriculture,Animal and Fishery Sciences,Health Sciences,Higher,Technical and Vocational Education(Prohibition) Act,2013 i.e.Maharashtra Act No. XX of 2013 Download
28 General शासन मान्यता नसलेल्या / अनधिकृत संस्थांमध्ये प्रवेश न घेणेबाबत Download
29 General राज्यातील अधिक दोन स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम (Bifocal) राबविणाऱ्या अशासकीय अनुदानित संस्थांची यादी Download
30 General राज्यातील अधिक दोन स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम (Bifocal) राबविणाऱ्या अशासकीय कायम विनाअनुदानित संस्थांची यादी Download
31 General माध्यमिक स्तरावरील पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम योजनेंतर्गत मान्यता प्राप्त शासकीय आदिवासी व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांची यादी Download
32 General राज्यातील खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची (आयटीआय) यादी Download
33 General राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची (आयटीआय) यादी Download
34 General अधिक दोन स्तरावरील उच्च् माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम (HSC Vocational) राबविणाऱ्या अशासकीय कायम विनाअनुदानित संस्थांची यादी Download
35 General अधिक दोन स्तरावरील उच्च् माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम (HSC Vocational) राबविणाऱ्या शासकीय अनुदानित संस्थांची यादी Download
36 General अधिक दोन स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासकम राबविणाऱ्या शासकीय संस्थांची यादी Download
37 General माध्यमिक स्तरावरील पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम योजनेंतर्गत मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदानित संस्थांची यादी Download
38 General :- माध्यमिक स्तरावरील पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम योजनेंतर्गत मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थांची यादी Download
39 General Terms and Conditions for Online Payments, Refunds and Cancellation Download
40 Exam PRT / SRT सुधारित निकालपत्र Download
41 Exam PRT SRT RESULT 2022 Download
42 General ITI wise ESSA and GRO Officers Download
43 General Important instructions Regarding Strive Project Download
44 General STRIVE Project - Operation Manual Download