Web
Analytics
गुणवत्ता यादी आणि निकाल - DVET
Type in Marathi
You may type here in marathi & paste in chat
Click here to enable marathi keyboard in your windows

गुणवत्ता यादी आणि निकाल

अनु.क्रं शीर्षक पहा
अंतिम परिणाम सह अस्थायी गुणवत्ता यादी
कौशल्य चाचणी प्रश्नपत्रिका आणि अंतिम उत्तर पत्रिका
ड्रायव्हरच्या पोस्टसाठी कौशल्य चाचणीचा निकाल
कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता संघटनेच्या लिपिक-टाईपिस्ट पोस्टसाठीची दिनांक २२ ११ .२०१५ रोजी झालेल्या परीक्षेत उमेदवारांची सामान्य गुणवत्ता यादी दिसून आली.
व्यावसायिक चाचणीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी
निवड यादीसाठी पात्र उमेदवारांची यादी
लिखित परीक्षा , डीटी. २२ नोव्हेंबर २०१५ ग्रुप सी आणि डी पदाच्या भरती चा निकाल
उमेदवारांचा आक्षेपार्ह झाल्यानंतर सत्रानुसार प्रश्नपत्रिका आणि अंतिम उत्तरे की पहा