जागतिक बँक योजना

पार्श्वभूमी

व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणालीतून पदवीधारकांच्या रोजगाराच्या परिणामात प्रशिक्षणाचे डिझाइन आणि डिलीव्हरी यांना अधिक मागणीस जबाबदार बनवून सुधारणा करणे.

वरील उद्दीष्टे साध्य २००४-०५ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात माननीय केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी पुढील ५ वर्षाच्या @ १०० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था मध्ये / वर्षांमध्ये ५०० औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुधारण्यासाठी एक कार्यक्रम सुरू करण्याच्या प्रस्तावाला प्रस्तावित केले.

उद्दिष्टे

 • सार्वजनिकरित्या निधीकृत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये उच्च गुणवत्तेचे कारागीर तयार करणे.
 • औ.प्र.संस्थेतील प्रशिक्षक व प्रशिक्षकांचे ज्ञान आणि कौशल्य वाढविणे.
 • नवकल्पना प्रोत्साहित करणे.
 • पद्धतशीर सुधारणा आणणे.

प्रमुख घटक

 • व्यावसायिक प्रशिक्षण गुणवत्ता सुधारणे.
 • पद्धतशीर सुधारणा आणि नवकल्पनांना प्रोत्साहन देणे.
 • प्रकल्प व्यवस्थापन आणि देखरेख मूल्यांकन करणे.

वैशिष्ट्ये

 • संस्था व्यवस्थापन समिती (आयएमसी) सर्वोच्च निर्णय घेणारी संस्था आहे.
 • केंद्रीय व्यवस्थापन माहिती प्रणाली (एमआयएस) अंमलबजावणी करणे.
 • एकूण निधीचा ७५% केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारद्वारे वर्षानुसार २५% निधी दिला जातो.
 • सीओईसाठी ३.५ रु. कोटी निधी आणि संबंधित व्यापारातील सुधारणा करण्यासाठी
 • . व्यवसायातील केवळ उन्नतीकरणासाठी २ रु .कोटी निधी
 • या प्रकल्पाखाली ८७ संस्था समाविष्ट आहेत.
 • राज्यासाठी कामगिरी आधारावर प्रोत्साहन निधी प्रदान केला जातो.
 • निधीचा वापर, युनिट्सची मान्यता, उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांची टक्केवारी, च्या अतिरिक्त निधीच्या आधारावर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाच्या कामगिरीवर आधारित व्हीटीआयपी अंतर्गत समाविष्ट केलेल्या ५६ आयटीआयच्या उन्नतीकरणासाठी प्रति रु १.५० कोटी औ.प्रं संस्थेस देण्यात आला आहे

मॅन्युअल

प्रकल्प अंमलबजावणी योजना प्रोक्योरमेंट मॅन्युअल आर्थिक योजना
डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड

आर्थिक वर्ष २००६-०७ Physical Status
आर्थिक वर्ष २००७-०८ Physical Status
आर्थिक वर्ष २००८-०९ Physical Status
आर्थिक वर्ष २००९-१० Procurement Plan
Physical Status
आर्थिक वर्ष २०१०-११ Procurement Plan
Physical Status
आर्थिक वर्ष २०११-१२ Annexure A NCB Mode Packages
Annexure B Shopping
Procurement Plan
आर्थिक वर्ष २०१२-१३ Procurement Plan
Physical Status
आर्थिक वर्ष २०१३-१४ Annexure A Procurement Package
Procurement Plan
आर्थिक वर्ष २०१४-१५ Annexure A Procurement Package
Procurement Plan
आर्थिक वर्ष २०१५-२०१६ Procurement Plan
Annexure A
Annexure B
Annexure C
Annexure D
Communication Regarding Procurement Plan 2015-16 with D.G.E.T.
Letter to D.G.E.T.
Procurement Schedule
NOL From WorldBank
Procurement Schedule
Procurement Schedule

असलेल्या औ.प्रं.संस्था

जी.आर.नुसार औ.प्र,सं -२०१४ / सीएन.९४ / व्हीई -३, डीटी. ०३ जुलै २०१४ आणि १५ जून २०१५ पासून, सर्व बीबीबीटी आणि प्रगत मॉड्यूल सीटीएस ट्रेड्समध्ये रूपांतरीत केले जातात.

व्यावसायिक प्रशिक्षण सुधारणा प्रकल्पात जागतिक बँकेने सहाय्य केले आहे. ३० सप्टेंबर २०१५ पासून

अनु.क्रं वर्ष असलेल्या औ.प्रं.संस्था. संबंधित व्यापाराचे सहकारी व उन्नतीकरण केवळ व्यापाराचे उन्नतीकरण
1 २००६-०७ 15 12 3
2 २००७-0८ 30 21 9
3 २००८-०९ 30 30 0
4 २००९-१० 12 7 5
एकुण 87 70 17

वर्ष व टप्पा प्रदेश अनु.क्रं संबंधित व्यापाराचे सहकारी व उन्नतीकरण केवळ व्यापाराचे उन्नतीकरण
पहिला टप्पा (२००५-०६) घरगुती निधी मुंबई मुंबई
दादर(जी)
मुलुंड
ठाणे
अंबरनाथ
महाड
पुणे औंध-पुणे
पिंपरी-चिंचवड
नाशिक नशिक
औरंगाबाद औरंगबाड
अमरावती अमरवती
नागपुर नागपुर
दूसरा टप्पा( २००६-०७) जागतिक बँक मुंबई चिपळूण
पुणे सातारा
कोल्हापूर
मळेगाव
घोडेगाव
नाशिक अहमदनगर कालवन
जळगाव
औरंगाबाद जालना पैठण
लातूर
अमरावती करांजलड
नागपुर गोंदिया
गडचिरोली
चंद्रपूर
 तिसरा टप्पा ( २००७-०८) जागतिक बँक प्रकल्प मुंबई कुर्ला ओरस
पनवेल
वानगाव
रत्नागिरी
नागोठणे
पुणे कराड तासगाव
सांगली अक्लूज
माणिकडोह
घधिंग्लज
लोनंद
नाशिक डिंडोरी जामखेड
नंदुरबार बोदवड
शेवगाव
औरंगाबाद नांदेड उदगीर
परभणी
अमरावती अकोट चिखलदरा
Pandharkawada
वाशिम
बुलढाणा
नागपुर राजुरा अल्पाली
भंडारा
3 वर्धा
पाचवा प्रकल्प ( २००९-१०) जागतिक बँक प्रकल्प
मुंबई ठाणे (जी)
जव्हार
गुहागर
सावंतवाडी
पुणे सोलापूर
लोणावळा
फलटण
इंदापूर
सोलापूर
भोर
वळवा
महाबळेश्वर
अक्कलकोट
नशिक धुळे
इगतपुरी
भुसावळ
नावपूर
औरंगाबाद बीड
उस्मानाबाद
हडगाव
मनवत
किणवट
अमरावती खामगाव
यवतमाळ
अकोला
वणी
नागपुर पुलगाव
कळमेश्वर
नागपुर
नागपुर(जी)
उमरेड
पाचवा प्रकल्प ( २००९-१०) जागतिक बँक प्रकल्प मुंबई वाडा
नशिक पिंपाळपालनेर रावेर
औरंगाबाद निलंगा बीड (जी)
अमरावती चंदूर(रेल्वे) देवूलगाव राजा
मनोरा
नागपुर चंद्रपूर(जी) कोरपणा
रामटेक
कटोल

worldbank

खर्चाची स्थिती मार्च २०१७ पर्यंत(रु.करोड मध्ये)

घटक एकूण वाटप (केंद्र + राज्य) केंद्रीय हिस्सा (वाटप) वितरित निधी यूसी फर्निशड अद्याप अवितरीत केंद्रीय हिस्सा
औ.प्र.संस्थाची सुधारणा 279.00 209.25 206.80 206.29 2.45
अतिरिक्त निधी (औ.प्र.सं ) 65.70 49.27 39.42 8.02 9.85
एसपीआययू 0.68 0.51 0.51 0.51 0.00
आय टी डब्ल्यू/आय टी ओ टी 4.96 3.72 1.68 0.90 2.04
एमआयएस वाटप 4.90 3.68 3.31 3.07 0.37
प्रोत्साहन निधी 6.48 4.86 2.43 0.98 2.43
एकुण 361.72 271.29 254.15 219.77 17.14

बजेटची उपलब्धता (आथिर्क वर्षा २०१७-१८ (रु. क्र. मध्ये)

घटक केंद्रीय हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण बजेट
यंत्रसामग्री आणि उपकरणे 33.00 11.00 44.00
आवर्ती exp. 0.00 0.00 0.00
एकूण 33.00 11.00 44.00

खरेदी योजना

शारीरिक स्थिती

ऑडिट स्थिती

२०१६-१७ या वर्षासाठी चे ऑडिट एजी कार्यालयाद्वारे पूर्ण झाले आहे.

ऑडिट अहवाल प्रतीक्षेत आहे.

क्षमता इमारत

जागतिक बँकेच्या व्हीटीआयपीच्या सहाय्याने, औ.प्रं.संस्थांना तसेच नॉन-प्रोजेक्ट औ.प्रं.संस्थांच्या प्रिन्सिपलना प्रशिक्षण देण्यात आले.

व्हीटीआयपी अंतर्गत भारतातील खालील प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये एकूण २४७ प्राध्यापकांना क्षमता बिल्डिंग चे प्रशिक्षण मिळाले.

आय .आय .एम अहमदाबाद ए एस सी आय हैद्राबाद एम डी आय गुरगाव आय आयएफ टी दिल्ली आय आय एम लखनऊ एकूण
49 155 25 8 10 247
नॉन-टीचिंग स्टाफचे प्रशिक्षण यशदा,पुणे
प्रशिक्षित कर्मचार्‍यांची एकूण संख्या 377

परिणाम

सीओईच्या स्थापनेसह संबंधित संस्थांची एकूण संख्या आणि संबंधित व्यवसायांचे उन्नतीकरण – फक्त व्यापार उन्नतीकरण करणार्‍या संस्था बांधकाम पूर्ण झालेल्या संस्थांची संख्या योजनेचे लाभार्थी
70 17 84 Avg. २६०० जागा

यशोगाथा

आयडीपीचे स्वरूप

औ.प्र.संस्थेच्या इंस्टीट्यूट डेव्हलपमेंट ऑफ प्रिट्रॅशन ऑफ इन फॉर्मेटचा वापर सन २००८-२०००९ पासून वर्ल्डबँक प्रोजेक्ट अंतर्गत केला जावा. हे स्वरूप औ.प्र.संस्थासाठी देखील वापरले पाहिजे जे सुधारित आयडीपी तयार करीत आहेत आणि २००६-२००७ पासून वर्ल्डबँक प्रकल्पा- अंतर्गत समाविष्ट आहेत.