सामाजिक वैयक्तिक भगिदारी

लाँच करण्यासाठी आवश्यक

सन 1१९६९ पासून देशातील सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (1१/१/२००७ रोजी), ५०० सरकारी आयटीआय २००५-०६ पासून सुरू केलेल्या योजनेअंतर्गत उत्कृष्टतेच्या केंद्रांमध्ये अपग्रेड केले जात आहेत. २००७-०८ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात माननीय. सार्वजनिक वित्त मंत्रालयाने १३९६ सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उत्कृष्टतेच्या माध्यमातून उत्कृष्टतेच्या केंद्रांमध्ये सुधारणा करण्याची घोषणा केली. तदनुसार, ३६६५ कोटी रुपये (औद्योगिक प्रशिक्षण रु .२.५ कोटी आणि रु. १७५ कोटीचे योजनेचे व्यवस्थापन, देखरेख व मूल्यांकन यासाठी १३९६ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाचा सुधारणासाठी ३४९० कोटी रुपये) या योजनेची रचना करण्यात आली. डीटीच्या बैठकीत. २५/१०/२००७, सीसीईएने XI पंचवार्षिक योजनेच्या कालावधीसाठी आणि योजनेच्या आर्थिक मंजुरीसाठी मूलभूत मंजूरी दिली होती. ३०० आयटीआयच्या पहिल्या बॅचसाठी २००७-०८ वर्षासाठी ७५०.०४ कोटी मंजुर केले..

सीसीईएच्या बैठकीत दिनांक ०३/१०/२००८ रोजी, २००८-०९ ते २०११-१२ या कालावधीत उर्वरित १०९६ सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था सुधारित करण्यासाठी रु. २८०० कोटी (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थासाथि २.५ कोटी रुपयांऐवजी १०९६ सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा उन्नतीकरणासाठी आणि योजनेच्या व्यवस्थापन, देखरेख आणि मूल्यांकनासाठी ६० कोटी रुपये उभारण्यासाठी रुपये २७४० कोटी).

उद्देश

 • सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे आधुनिकीकरण करा.
 • सुशिक्षित प्रशिक्षित आणि योग्य शिक्षकांद्वारे गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करा.
 • गुणात्मक प्रशिक्षण देऊन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचा प्रशिक्षणार्थींची रोजगारक्षमता वाढवा.
 • स्थानिक गरजांनुसार क्षमता विस्तार.
 • उद्योगाच्या तांत्रिक मागणीसह गतीने रहा.
 • ज्ञानाचा विश्वाचा विस्तार करा आणि जागतिक दर्जाचे कुशल कर्मचारी तयार करा.
 • व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रणालीतून पदवीधारकांच्या रोजगाराच्या परिणामात सुधारणा करणे आणि प्रशिक्षण देण्याद्वारे अधिक मागणीस प्रतिसाद देणे.

ठळक वैशिष्ट्ये

 • अपग्रेडेशन प्रक्रियेचे नेतृत्व करण्यासाठी प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेशी उद्योग भागीदार (आयपी) संबंधित आहे.
 • आयपीबरोबरच संस्था व्यवस्थापन समिती (आयएमसी) ची स्थापना केली जाते.
 • आयएमसी मध्ये चार सदस्यांना आयपी द्वारे नामित केले जाते, पाच राज्य सरकारद्वारे. माजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्रधानाचार्य माजी अधिकारी असतील.
 • आयपी, राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये करारनाम्याचे (एमओए) स्वाक्षरी करण्यात आले आहे.
 • आयएमसीने संस्था विकास योजना (आयडीपी) तयार केले आहे जे पुढील पाच वर्षांसाठी की कामगिरी निर्देशक (केपीआय) आणि आर्थिक गरजा पुरविते.
 • सोसायटी नोंदणी अधिनियम १८६० अंतर्गत आयएमसी सोसायटी म्हणून नोंदणीकृत आहे.
 • आयएमसीला आर्थिक आणि शैक्षणिक स्वायत्तता दिली जाते.
 • प्रवेशाच्या २०% निश्चित करण्यासाठी आयएमसीला परवानगी दिली जाईल.
 • राज्य संचालन समिती (एसएससी), केंद्र सरकार द्वारे आयडीपी मान्य झाल्यानंतर. २.७५ कोटी रुपयांचा व्याजमुक्त कर्ज जाहीर थेट आयएमसीला आणि २० वर्षांतील (११ व्या वर्षापासून ते ३० व्या वर्षाच्या) आयएमसीकडून परतफेड केले जाईल.

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था आणि उद्योग निवड

प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण ससंस्थेला या योजनेअंतर्गत समाविष्ट करणे आवश्यक आहे, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियेचे नेतृत्व करण्यासाठी एक उद्योग भागीदार संबद्ध आहे. उद्योग भागीदार उद्योग संघटनेशी सल्लामसलत करून राज्य सरकारद्वारे ओळखले जाते.

आयएमसीची स्थापना आणि समाजाची नोंदणी

अ. प्रत्येक निवडलेल्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी संस्था व्यवस्थापन समिती (आयएमसी) गठित / पुनर्निर्मित केला जातो. संस्था व्यवस्थापन समितीला संबंधित सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट अंतर्गत राज्य सरकारद्वारे सोसायटीत रूपांतरित केले जाते. संस्थेच्या रूपात नोंदणीकृत आयएमसी योजने अंतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या व्यवहाराचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात येते.

बी. आयएमसीचे नेतृत्व उद्योग भागीदार करतात. आयएमसी मध्ये, सदस्यांचे खालीलप्रमाणे आहेत:

 • उद्योग भागीदार किंवा अध्यक्ष म्हणून त्याचे प्रतिनिधी.
 • उद्योगातील भागीदारांकडून स्थानिक उद्योगातील चार सदस्यांना नामांकित केले जाऊ शकते जेणेकरून आयएमसी व्यापक स्वरूपात असेल.
 • राज्य सरकारद्वारे नामांकित पाच सदस्य.

          1. जिल्हा रोजगार अधिकारी,

          2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेशी निगडित राज्य संचालनालयाचा एक प्रतिनिधी,

          3. स्थानिक शैक्षणिक मंडळातील एक तज्ज्ञ,

            4. एक वरिष्ठ अध्यापक सदस्य,

          5. विद्यार्थ्यांचे एक प्रतिनिधी.

 • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य, आयएमसी सोसायटीचे कार्यकारी सदस्य सचिव म्हणून.

उद्योग भागीदार भूमिका

जरी उद्योग भागीदाराने आर्थिक सहभाग योजनेमध्ये सहभागी होण्याची पूर्व शर्त नाही असली तरीही औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या उन्नतीमध्ये उद्योग भागीदार आर्थिकदृष्ट्या योगदान देत असल्यास ते घेणे आवश्यक आहे. उद्योग भागीदार मशीनरी, साधने आणि उपकरणे इत्यादीत योगदान देऊ शकेल जे या योजनेच्या उद्दीष्टांमध्ये पुढाकार घेतील. ते शिक्षक परिषदेला प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी देखील व्यवस्था करतात.

राज्य सरकारची भूमिका

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या कर्मचार्यांचे प्रशासकीय नियंत्रण राज्य सरकारकडे आहे आणि ते आपले वेतन आणि इतर तमाम वेतन भरणे सुरू ठेवतात. राज्य सरकारला याची खात्री करणे आवश्यक आहे की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमधील प्रशिक्षकांची मंजूर ताकत नेहमी भरली जाते आणि कोणत्याही परिस्थितीत रिक्त पदांची संख्या ओलांडली जात नाही.

कोणत्याही वेळी मंजूर केलेल्या शक्तीचा १०%. ते हे सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेने आवश्यक असलेल्या सर्व अतिरिक्त जागा मंजूर केल्या आणि अग्रक्रमाने भरल्या जातील. ते औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे कार्यालय, प्रशासकीय व इतर चालित खर्च पूर्ण करण्यासाठी निधीची तरतूद सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. राज्य सरकार, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे मालक म्हणून, आयएमसीने ठरवलेल्या प्रवेशाच्या २०% वगळता प्रवेश आणि शुल्काचे नियमन चालू ठेवते.

देखरेख एजन्सी

अ. उद्योग, राज्य सरकार आणि इतर केंद्र शासनाच्या विभागांकडून योजनेची अंमलबजावणी आणि देखरेख करण्यासाठी मार्गदर्शक मंडळ म्हणून कार्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने राष्ट्रीय संचालन समिती (एनएससी) स्थापन केली आहे. या योजनेच्या व्यवस्थापन, देखरेख आणि मूल्यांकनासाठी केंद्रीय पातळीवर राष्ट्रीय कार्यान्वयन कक्षा (एनआयसी) देखील उभारण्यात आलि आहे.

ब. राज्य पातळीवर योजनेच्या अंमलबजावणीची देखरेख करण्यासाठी, राज्य सरकारने उद्योगाकडून पुरेशी प्रतिनिधित्व घेऊन राज्य संचालन समिती (एसएससी) स्थापन केली आहे. एसएससीला राज्य अंमलबजावणी कक्षा (एसआयसी) द्वारे राज्यस्तरीय योजनेच्या व्यवस्थापन, देखरेख आणि मूल्यांकनासाठी पुरेसे कर्मचारी उपलब्ध असतो.

संस्था विकास योजना

आयएमसीला व्याजमुक्त कर्ज थेट तयार केलेल्या संस्थेच्या विकास योजनेच्या (आयडीपी) आधारावर आहे. आयडीपी अशा प्रकारे विकसित केला जातो की यामुळे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेची संपूर्णपणे उन्नती होईल. एका विशिष्ट व्यापारात एकाचवेळी सुधारणा केल्या जाऊ शकतात. आयडीपी संस्थेच्या दीर्घकालीन ध्येय, संस्थेला तोंड देणारी समस्या आणि आव्हाने आणि त्यांच्याशी निगडीत धोरणे परिभाषित करते. हे संस्थात्मक सुधारणासाठी लक्ष्य ठरवते, की कामगिरी निर्देशक परिभाषित करते आणि गरजा पूर्ण करण्यासाठी वर्षानुसार विराम देऊन आर्थिक आवश्यकतांची तपशीलवार माहिती देते. आयडीपी राज्य संचालन समिती (एसएससी) कडे सादर केली जाते जी निधीच्या मुक्ततेसाठी केंद्र सरकारकडे यापुढे तपासणी करते. संस्था विकास योजनेचा छापील नमूना एनेक्स-2 मध्ये संलग्न आहे.

आयएमसीच्या निधीच्या वापरासाठी अटी

आयएमसीकडून मिळालेला व्याजमुक्त कर्ज सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये आयएमसीच्या नावावर उघडलेल्या एका स्वतंत्र बँक खात्यात ठेवला जातो. राज्य सरकारकडून प्राप्त केलेले कोणतेही खाजगी योगदान आणि आयएमसीद्वारे मिळणारे उत्पन्न या बँक खात्यात जमा केले जाते. कर्जाची रक्कम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये अतिरिक्त नागरी कामासाठी वापरली जाऊ शकते, जी एकूण कर्जाच्या रकमेच्या २५% पेक्षा जास्त नसावी; बीज रोख म्हणून वापरण्यासाठी, जो एकूण कर्जाच्या रकमेच्या ५०% पेक्षा अधिक नसेल; यंत्रसामग्री व उपकरणे खरेदी करण्यासाठी आणि अन्य उपक्रमांसाठी थेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेमध्ये प्रशिक्षण पायाभूत सुविधांच्या उन्नतीशी संबंधित. निधीच्या वापराच्या या नमुन्यातील कोणतेही विचलन आयएमसीने मान्य केले पाहिजे आणि एनएससीकडून मिळालेले पूर्व मंजूर केले जावे.

केंद्र सरकारकडून व्याजमुक्त कर्जाच्या स्वरूपात मिळालेल्या निधीचा वापर करण्यासाठी खालील पद्धतींचा अवलंब केला जातो. योजने अंतर्गत

 • रु. पर्यंत काही आकस्मिक खर्च वगळता. एका वेळी ५००० / – आयएमसी सोसायटीच्या निधीतून केलेल्या सर्व खर्चात आयएमसी सोसायटीच्या शासकीय परिषदेची प्रशासकीय मान्यता असेल
 • आयएमसी सोसायटीत खालील प्राधिकरणांना कोणत्याही प्रकारचे खर्च खर्च करण्याची आर्थिक क्षमता असते (माल, सेवा, सल्ला, इ. ची खरेदी, खाली नमूद केलेल्या मौद्रिक मर्यादेपर्यंत):
 • 1 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था प्रधानाचार्य / सचिव, आयएमसी सोसायटी रु. १५००० पर्यंत
  2 आयएमसी सोसायटीची कार्य आणि खरेदी समिती १५००० रुपयांपर्यंत आणि रू .१० लाखापर्यंत
  3 आयएमसी सोसायटीचे शासकीय परिषद रु. १० लाख वरील

 • 1 आयएमसीचे अध्यक्ष / उपाध्यक्ष अध्यक्ष
  2 आयएमसीचे सदस्य सचिव सदस्य
  3 आयएमसीमध्ये नामांकित वरिष्ठ अध्यापक सदस्य सदस्य
  4 आयएमसीमध्ये नामांकित उद्योगातील एक सदस्य सदस्य

  वित्तीय आणि खरेदी प्रक्रिया संबंधित तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे अनुलग्नक -4 वर संलग्न आहेत.

  कर्जाची परतफेड आणि खात्याची पुस्तके

  अ. कर्जाच्या परतफेडसाठी, आयएमसीला कर्ज सोडल्याच्या वर्षापासून दहा वर्षांचा अधिस्थगन आहे. अधिस्थगनानंतर, आयसीसीने २० वर्षांच्या कालावधीत समान वार्षिक हप्त्यांमध्ये देय दिले आहे, ड्रॉच्या दिवशी ११ व्या वर्धापनदिनी परतफेड करता येणारी प्रथम हप्ता. कर्जाची हप्ते भरताना डिफॉल्ट स्वरूपात एनएससी अशा थकीत भरण्यावर दंड ठोठावू शकते किंवा इतर कोणत्याही कारवाईस योग्य ठरेल.

  ब. आयएमसी नियमित पुस्तके नियमितपणे ठेवते, त्यांचे लेखापरीक्षण करते आणि वार्षिक अहवाल आणि संबंधित सोसायटी नोंदणी अधिनियमांतर्गत आवश्यक खात्यांचे विवरण तयार करते. केंद्र सरकार कोणत्याही लेखाच्या वर्षाशी संबंधित खात्यांच्या नोंदी, वाउचर, कागदपत्रे इत्यादींसाठी मागणी करु शकते आणि अधिकारी तपासणीसाठी अधिकृत देखील करतो.

  मुख्य कामगिरी निर्देशक

  चांगल्या रोजगारक्षमतेसाठी प्रशिक्षण देण्याच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्याच्या व्यापक उद्देशाने, तीनही पक्ष एकत्रितपणे औद्योगिक शिक्षण संस्थेच्या अंतर्गत आणि बाह्य कार्यक्षमतेस सुधारण्यासाठी, पुढील पाच वर्षांसाठी वार्षिक लक्ष्य म्हणून की कामगिरी निर्देशक(केपीआय) सह एकत्रितपणे सहमत आहेत आणि आधार ओळ माहिती. या मापदंडांचा वापर प्रकल्प कालावधीच्या दरम्यान आणि नंतर योजनेच्या यशस्वीतेचे मूल्यांकन करण्यासाठी केला जातो. आयएमसी आणि राज्य सरकारकडून स्वाक्षरी केलेल्या सहमत केपीआय एमओएला जोडल्या जातात.

  परिचलनाच्या पायर्‍या

  योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी आवश्यक असलेले विविध चरण खालीलप्रमाणे आहेत:


  • योजने अंतर्गत समाविष्ट केलेल्या प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी, उद्योग सहयोगआशि सल्लामसलत करून राज्य सरकारद्वारे एक उद्योग भागीदार ओळखणे आवश्यक आहे. योजने अंतर्गत उन्नतीकरणासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेसाठी व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषदेच्या (एनसीव्हीटी) नॅशनल कौन्सिलशी संलग्न असतील.

  • आयएमसी निवडलेल्या औद्तोगिक शिक्षण संस्थेमध्येमध्ये अस्तित्वात नसल्यास, कराराच्या मेमोरँडममध्ये दिलेल्या रचनेनुसार ती गठित करावी लागेल. जर आयएमसी आधीपासूनच अस्तित्वात असेल तर या योजनेच्या अंतर्गत या योजनेच्या अंतर्गत आयएमसीचे अध्यक्ष उद्योग भागीदार किंवा त्याचे प्रतिनिधी असतील हे लक्षात घेता त्याचे पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. उद्योगातील इतर चार सदस्यांना उद्योग भागीदाराने अशा प्रकारे नामांकित केले आहे की आयएमसी व्यापक आहे. राज्य सरकारद्वारे नामित केलेले पाच सदस्य पुढीलप्रमाणे आहेत: – i) जिल्हा रोजगार अधिकारी, ii) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेशी संबंधित राज्य संचालनालयाचा एक प्रतिनिधी, iii) स्थानिक शैक्षणिक मंडळातील एक तज्ञ, iv) एक वरिष्ठ अध्यापक सदस्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था v) प्रशिक्षणार्थींचा एक प्रतिनिधी.

  • एकदा आयएमसीची स्थापना / पुनर्बांधणी झाली की, त्यास राज्यात लागू असलेल्या सोसायटी नोंदणी कायद्यांतर्गत सोसायटी म्हणून नोंदणी करावी लागेल. सोसायटीची नोंदणी करण्यासाठी, संलग्न पत्र-2 मधील सोसायटीच्या नियम व नियमावलीचे नमूना मेमोरॅंडम आणि संबंधित नियमांच्या आवश्यकतेनुसार आवश्यक असलेल्या बदलांचा समावेश करुन वापर केला जाऊ शकतो.

  • आयएमसीची नोंदणी समाजाच्या नावावर केल्यानंतर, करारनाम्याचे (एमओए) केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि इंडस्ट्री पार्टनर (जो उद्योग भागीदारांच्या वतीने आयएमसीच्या वतीने साइन करेल) यांच्यात स्वाक्षरी करावी लागेल. त्याचे अध्यक्ष म्हणून). त्याचबरोबर, आयएमसी सोसायटीच्या नावावर सीबीएस किंवा आरटीजीएस सोयी सुविधा असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये आयएमसी सोसायटीच्या नावावर एक बँक खाते उघडले जावे जेणेकरुन आयएमसी सोसायटीला मंजूर कर्जाची रक्कम थेट त्यात जमा केली जाऊ शकेल.

  • राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारने करारनाम्याच्या कलम बीच्या परिच्छेद 4 (क) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे आयएमसीला अधिकार देण्यासाठी प्रतिनिधींनी पाऊल उचलले पाहिजे.

  • राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारने राज्य स्तरीय परिषद (एसएससी) स्थापन करावी आणि कराराच्या मेमोरँडममध्ये प्रदान केल्यानुसार या योजनेचे व्यवस्थापन, देखरेख आणि मूल्यांकन करण्यासाठी राज्य अंमलबजावणी कक्षा (एसआयसी) स्थापन करावी लागेल.

  • उद्योग भागीदारांच्या नेतृत्वाखालील नवीन गठित / पुनर्निर्मित आयएमसींना संस्था विकास योजना (आयडीपी) तयार करावा लागेल आणि मेमोरँडम एनेक्स-ए मध्ये दिल्यानुसार पुढील पाच वर्षांसाठी त्यांचे लक्ष्य की कामगिरी निर्देशक (केपीआय) निश्चित करावे लागेल. करार आयडीपीमध्ये कॉर्पस फंडमध्ये बियाणे पैसे म्हणून किती पैसे ठेवले पाहिजेत आणि कित्येक घटक जसे सिविल कारणे, यंत्रसामग्री / उपकरणे खरेदी करणे आणि इतर विविध क्रियाकलापांचा किती उपयोग केला जावा याबद्दल तपशील असतील. या घटकांसाठी वर्षानुसार खंडन देणे आवश्यक आहे. आयटीपी उपलब्ध स्रोत आणि आवश्यकता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था काळजीपूर्वक विचार केल्यानंतर तयार केले पाहिजे.

  • आयएमसींना राज्य स्तरीय कमिशनकडे आयडीपी पाठविणे आवश्यक आहे जे त्यांच्या संभाव्यतेच्या आणि राज्यसंकुल गरजांची पूर्तता करतील. पुढच्या पाच वर्षांसाठी लक्ष्य केपीआय देखील एसएससीने तपासले पाहिजेत. प्रत्येक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानसाठी लक्ष्य केपीआय आयएमसी आणि राज्य सरकारकडून करारनाम्याच्या अनुलग्नक-ए मध्ये दिलेल्या स्वरुपात संयुक्तपणे हस्ताक्षरित केले जावे आणि आधीपासून स्वाक्षरी केलेल्या करारामध्ये जोडले जाईल. निधीच्या त्वरित रीलिझसाठी मान्यताप्राप्त आयडीपी आणि केपीआय एसएससीने डीजीई आणि टी कडे पाठविल्या जातील.

  • आयडीपी आणि केपीआय लक्ष्ये केंद्र सरकार आणि आयएमसी सोसायटीला मंजूर केलेल्या मंजूर कर्जाची तपासणी करून मंजूर केली जातात.

  • जारी केलेल्या रकमेचा उपयोग आयटीसीद्वारे त्यांच्या आयटीआयच्या उन्नतीकरणासाठी केला जातो आणि अपग्रेड केलेल्या सुविधांमध्ये अभ्यासक्रम सुरु करण्यात आलेल्या शैक्षणिक सत्रापासून कर्ज सोडल्या जाणार्या वित्तीय वर्षापासून सुरू होते.

  • कराराचा वापर आणि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांचे कार्यप्रदर्शन नियमितपणे कराराच्या मेमोरॅंडममध्ये नमूद केलेल्या देखरेख तंत्रानुसार केले जाते.

  पीपीपी मोडद्वारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांच्या सुधारणांची स्थिती

  1 देश 1396
  2 राज्य लक्ष्य 250
  3 वास्तविक यश 250

  Public Private Partnership

  Financial Target given by Central Govt.

  क्र वर्ष औद्योगिक शिक्षण संस्था निधी जारी (सीआर) जून 2016 पर्यंत खर्च (सीआर)
  1 २००७-२००८ 62 155 80.35
  2 २००८-२००९ 55 137.5 54.03
  3 २००९-२०१० 60 150 25.76
  4 २०१०-२०११ 29 72.5 5.82
  5 २०११-२०१२ 44 110 5.37
  TOTAL 250 625 171.6

  परिणाम

  व्यवसायाची उन्नतीकरण आणि स्थानिक उद्योगाच्या मागणीनुसार नवीन व्यापार / तुकड्या सुरू करणेः ७३५ युनिट्स.

  प्रवेश क्षमतेत वाढः १४३०२ जागा.

  महत्वाचे दस्तऐवज

  दिशानिर्देश

  स्पष्टीकरण

  सरकारी नियम

  आयटीआय आच्छादित

  यशोगाथा

  सादरीकरण