सार्वजनिक डाउनलोड

अनु.क्रं प्रकार माहिती कार्य
1 State Purchase Drilling Machine यंत्रसामुग्री खरेदी करणेबाबत ई - निविदा Download
2 State Purchase Fuel Injection test bench यंत्रसामुग्री खरेदी करणेबाबत ई - निविदा Download
3 State Purchase Desktop Computers खरेदी करणेबाबत ई - निविदा Download
4 State Purchase AC Unit गटातील यंत्रसामुग्री खरेदी करणेबाबत ई - निविदा Download
5 State Purchase MMV-8 गटातील यंत्रसामुग्री खरेदी करणेबाबत ई - निविदा Download
6 State Purchase MMV-7 गटातील यंत्रसामुग्री खरेदी करणेबाबत ई - निविदा Download
7 State Purchase MMV-5 गटातील यंत्रसामुग्री खरेदी करणेबाबत ई - निविदा Download
8 State Purchase MMV-2 गटातील यंत्रसामुग्री खरेदी करणेबाबत ई - निविदा Download
9 State Purchase MMV Equipments खरेदी करणेबाबत ई निविदा Download
10 State Purchase Pneumatic Trainer kit खरेदी करणेबाबत ई-निविदा Download
11 State Purchase Hydraulic trainer kit खरेदी करणेबाबत ई-निविदा Download
12 General Catridge refilling Darpatrak Download
13 General निर्लेखित साहित्य तसेच निर्लेखित संगणकीय साहित्याच्या विक्रीबाबत जाहिरात - शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुंबई- 11 - Download
14 Recruitment Recruitment Rules-Millwrite Maintenance Mechanic Download
15 General Post Continuation after Post Review Download
16 Recruitment Recruitment Rules-Office Supdt., Head Clerk, Senior Clerk Download
17 Recruitment Recruitment Rules-Computer Programmer Download
18 Recruitment Recruitment Rules-Junior Surveyor, Supdt.Tech, Store_Supdt, Store Keeper, Asstt. Store Keeper Download
19 Recruitment Recruitment Rules-Full Time Teacher, Full Time Teacher (Practical), Asstt. Lecturer Download
20 General List of Complaints Received and Prescribed under Maharashtra unauthorized institutions and Unauthorized courses of Study in Agriculture,Animal and Fishery Sciences,Health Sciences,Higher,Technical and Vocational Education(Prohibition) Act,2013 i.e.Maharashtra Act No. XX of 2013 Download
21 General शासन मान्यता नसलेल्या / अनधिकृत संस्थांमध्ये प्रवेश न घेणेबाबत Download
22 General राज्यातील अधिक दोन स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम (Bifocal) राबविणाऱ्या अशासकीय अनुदानित संस्थांची यादी Download
23 General राज्यातील अधिक दोन स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रम (Bifocal) राबविणाऱ्या अशासकीय कायम विनाअनुदानित संस्थांची यादी Download
24 General माध्यमिक स्तरावरील पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम योजनेंतर्गत मान्यता प्राप्त शासकीय आदिवासी व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांची यादी Download
25 General राज्यातील खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची (आयटीआय) यादी Download
26 General राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांची (आयटीआय) यादी Download
27 General अधिक दोन स्तरावरील उच्च् माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम (HSC Vocational) राबविणाऱ्या अशासकीय कायम विनाअनुदानित संस्थांची यादी Download
28 General अधिक दोन स्तरावरील उच्च् माध्यमिक व्यवसाय अभ्यासक्रम (HSC Vocational) राबविणाऱ्या शासकीय अनुदानित संस्थांची यादी Download
29 General अधिक दोन स्तरावरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासकम राबविणाऱ्या शासकीय संस्थांची यादी Download
30 General माध्यमिक स्तरावरील पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम योजनेंतर्गत मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदानित संस्थांची यादी Download
31 General :- माध्यमिक स्तरावरील पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम योजनेंतर्गत मान्यता प्राप्त शासकीय संस्थांची यादी Download
32 General Terms and Conditions for Online Payments, Refunds and Cancellation Download
33 Exam PRT / SRT सुधारित निकालपत्र Download
34 General पूर्व व्यवसायिक अभ्यासक्रम, +2 स्तरवरील व्दिलक्षी व्यवसाय अभ्यासक्रमाच्या नविन संस्था व अधिकच्या तुकड्यांना कायमस्वरुपी विनाअनुदानित तत्वावर व्यवसाय अभ्यासक्रम सुरु इच्छुक असणाऱ्या संस्थांच्या निरीक्षणाबाबत Download
35 Exam PRT SRT RESULT 2022 Download
36 General ITI wise ESSA and GRO Officers Download
37 General महत्वाचे परिपत्रक – खाजगी औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थेच्या शासनाच्या इरादापत्र मान्यतेबाबत. Download
38 General Bifocal Syllabus Tech. Group Download
39 General Bifocal Syllabus Fish. Group Download
40 General Bifocal Syllabus Agri. Group Download
41 General Bifocal Syllabus Com. Group Download
42 General Important instructions Regarding Strive Project Download
43 General STRIVE Project - Operation Manual Download