सार्वजनिक डाउनलोड

अनु.क्रं प्रकार माहिती कार्य
1 Admission Pune Region : Provisional Pvt ITI Admission Directory 2020 for Checking Download
2 Admission Pune Region : Provisional Govt ITI Admission Directory 2020 for Checking Download
3 Admission Nashik Region : Provisional Pvt ITI Admission Directory 2020 for Checking Download
4 Admission Nashik Region : Provisional Govt ITI Admission Directory 2020 for Checking Download
5 Admission Nagpur Region : Provisional Pvt ITI Admission Directory 2020 for Checking Download
6 Admission Nagpur Region : Provisional Govt ITI Admission Directory 2020 for Checking Download
7 Admission Mumbai Region : Provisional Pvt ITI Admission Directory 2020 for Checking Download
8 Admission Mumbai Region : Provisional Govt ITI Admission Directory 2020 for Checking Download
9 Admission Aurangabad Region : Provisional Pvt ITI Admission Directory 2020 for Checking Download
10 Admission Aurangabad Region : Provisional Govt ITI Admission Directory 2020 for Checking Download
11 Admission Amravati Region : Provisional Pvt ITI Admission Directory 2020 for Checking Download
12 Admission Amravati Region : Provisional Govt ITI Admission Directory 2020 for Checking Download
13 General आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण योजने अंतर्गत कार्यरत प्रकल्प अधिकारी (गट-क) या पदाच्या रिक्त पदांची यादी Download
14 General महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां/अतां) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे नियतकालीक बदलीकरिता रिक्त पदाची यादी Download
15 Exam Steno (English) Speed certificate from 2014 to 2017 Admission Download
16 Exam Secretarial Practice (English) Speed certificate from 2014 to 2017 Admission Download
17 General Important instructions Regarding Strive Project Download
18 General STRIVE Project - Operation Manual Download
19 General VITTIY NIYAM PUSTIKA AMENDMENT 2016 Download
20 General KHAREDI NIYAM PUSTIKA 2016 Download
21 General VITTIY NIYAM PUSTIKA 2015 Download