सार्वजनिक डाउनलोड

अनु.क्रं प्रकार माहिती कार्य
1 General Procurement Plan format for STRIVE Project Download
2 General गट ड (चतुर्थश्रेणी कर्मचारी) संवर्गातील तांत्रिक अहर्ताधारक कर्मचाऱ्यांना निदेशक गट क पदावर पदोन्नतीसाठी घेण्यात आलेल्या पात्रता परीक्षेचा निकाल Download
3 General Important instructions Regarding Strive Project Download
4 General STRIVE Project - Operation Manual Download
5 General VITTIY NIYAM PUSTIKA AMENDMENT 2016 Download
6 General KHAREDI NIYAM PUSTIKA 2016 Download
7 General VITTIY NIYAM PUSTIKA 2015 Download