सार्वजनिक डाउनलोड

अनु.क्रं प्रकार माहिती कार्य
1 General आदिवासी रोजगाराभिमुख व्यवसाय शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण योजने अंतर्गत कार्यरत प्रकल्प अधिकारी (गट-क) या पदाच्या रिक्त पदांची यादी Download
2 General महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां/अतां) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे नियतकालीक बदलीकरिता रिक्त पदाची यादी Download
3 Exam Steno (English) Speed certificate from 2014 to 2017 Admission Download
4 Exam Secretarial Practice (English) Speed certificate from 2014 to 2017 Admission Download
5 General Important instructions Regarding Strive Project Download
6 General STRIVE Project - Operation Manual Download
7 General VITTIY NIYAM PUSTIKA AMENDMENT 2016 Download
8 General KHAREDI NIYAM PUSTIKA 2016 Download
9 General VITTIY NIYAM PUSTIKA 2015 Download