माहितीचा अधिकार कायदा

 
अ.क्रं. माहिती अधिकार डाउनलोड
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय  Download
प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई  Download
प्रादेशिक कार्यालय, पुणे  Download
प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक  Download
प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती  Download
प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद २२३०  Download
प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद २२०३  Download
प्रादेशिक कार्यालय, नागपूर  Download